9 Ιούνιος, 2015

Έκλυση τοξικών ουσιών από την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Εκατομμύρια κάτοικοι εκτέθηκαν επί μέρες στην τοξική ρύπανση, ενώ, με απλά μέσα, θα μπορούσαν να μειώσουν κατά πολύ την έκθεσή τους, κλείνοντας τα παράθυρα και αποφεύγοντας τις μη αναγκαίες εξόδους.

Η πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο προκάλεσε έκλυση τοξικών οργανικών ουσιών, πιθανώς και διοξίνης στον αέρα του Θριασίου και του Αθηναϊκού Λεκανοπεδίου. Αμφιβάλλουμε αν οι οικονομικές και τεχνικές αδυναμίες που προβλήθηκαν είναι επαρκείς δικαιολογίες για τη μη αντιμετώπιση του προβλήματος κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης, που δεν στοιχίζει τίποτα, προδίδει πλήρη ανικανότητα των κυβερνητικών υπευθύνων. Εκατομμύρια κάτοικοι εκτέθηκαν επί μέρες στην τοξική ρύπανση, ενώ, με απλά μέσα, θα μπορούσαν να μειώσουν κατά πολύ την έκθεσή τους, κλείνοντας τα παράθυρα και αποφεύγοντας τις μη αναγκαίες εξόδους.