28 Απριλίου, 2014

Ο ασθενής να λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις

Δημήτρης Κοντοπίδης

«Θέλουμε ανθρώπους από τη βάση της κοινωνίας. Εξειδικευμένους ή επιτυχημένους ανθρώπους στον κάθε συγκεκριμένο τομέα»

https://www.youtube.com/watch?v=dvBPCm25z4IY2mfPSq6HiI

https://www.youtube.com/watch?v=dvBPCm25z4ISRKCRkPDHJY