25 Ιούνιος, 2017

Δικαιώματα έχουν και οι άνεργοι. Όχι μόνο αυτοί που φωνάζουν

Ποτάμι

«Μπείτε τώρα για μερικούς μήνες, μετά θα ανανεωθούν οι συμβάσεις και στο τέλος θα γίνεται μόνιμοι». Το γνωστό παιχνίδι των κομμάτων εξουσίας με τους συμβασιούχους συνεχίζεται, αυτή τη φορά στην καθαριότητα. Ήρθε η ώρα να μπει τέλος σε όλα αυτά. Και η λύση δεν είναι η μονιμοποίηση κατά παράβαση των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συντάγματος. Ο κάθε δήμος, πρέπει να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών.

Από που κι ως που τα σκουπίδια πρέπει να μαζεύονται ντε και καλά από μόνιμους δημόσιους υπάλληλους; Αρκετοί οργανισμοί αναθέτουν τη αποκομιδή σε εταιρείες κι εξασφαλίζουν καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερο κόστος για τους πολίτες. Οι εταιρείες αυτές προχωρούν επίσης σε προσλήψεις.

Σε τελική ανάλυση, αν κάποιοι δήμοι έχουν ανάγκη να προσλάβουν προσωπικό, γιατί οι προσλήψεις αυτές πρέπει να γίνουν στον τομέα αποκομιδής των σκουπιδιών κι όχι σε τομείς που απαιτούν ειδίκευση και μπορούν να προσφέρουν σύνθετες υπηρεσίες; Πώς θα οικοδομηθεί μια σύγχρονη διοίκηση; Η κυβέρνηση δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψιν μόνο αυτούς που φωνάζουν και να αγνοεί τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους. Και βέβαια, παράλληλα με τα παραπάνω, πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να καταβληθούν τα δεδουλευμένα.