18 Ιουνίου, 2014

Εσύ πώς μπήκες στο δημόσιο;

Χριστίνα Ταχιάου

Η είδηση ήρθε χθες: «Αρχίζει η συλλογή και καταγραφή του συνόλου των περιπτώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου που μετετράπησαν σε αορίστου χρόνου, με εγκύκλιο που έστειλε σήμερα Τρίτη o υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε όλες τις διευθύνσεις διοικητικού του δημοσίου τομέα».

Συγνώμη, αλλά πώς μετατράπηκαν αυτές οι συμβάσεις από ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου; Το προεδρικό διάταγμα 164/2004, ενσωματώνοντας οδηγία της Ε.Ε. (δύο χρόνια μετά την προθεσμία ενσωμάτωσης...) και κατόπιν αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ορίζει ρητώς ότι απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστου. Μάλιστα, διαβάζω εγκύκλιο που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδόθηκε στις 3 Αυγούστου 2006 (ΔΙΠΙΔΔ/Β18/665/ οίκοθεν) και απευθύνεται προς όλα τα Υπουργεία (Διευθύνσεις Διοικητικοί και Προσωπικό), όλες τις Περιφέρειες, όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Κοινοποιείται, δε, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, τους Υπουργούς, γραμματείς Υπουργείων, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ΑΣΕΠ και ΑΔΕΔΥ.

Στην εγκύκλιο παρατίθενται αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επεξηγήσεις περί της συνταγματικότητας του Π.Δ. 164/2004 και, στο ζήτημα της μετατροπής συμβάσεων, αναφέρεται: «Μετατροπή συμβάσεων στον δημόσιο τομέα, χωρίς μάλιστα αντικειμενικά κριτήρια μέσω ΑΣΕΠ και χωρίς την πρόβλεψη και σχεδιασμό συγκεκριμένων οργανικών θέσεων, θα σήμαινε, πέραν της ευθείας αντίθεσης με την παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος, απόκλιση από τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες αρχές της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών εργασίας στον δημόσιο τομέα όλων των πολιτών. Θα μπορούσε, έτσι, κάποιος να προσληφθεί εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ, χωρίς τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και κατόπιν, δια της "μετατροπής" ή "ορθού χαρακτηρισμού" της σύμβασης, να καταλάβει θέση αορίστου χρόνου, σε βάρος τόσο του νομίμως διαγωνιζομένου, όσο και σε βάρος της αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης (και επομένως σε βάρος όλων των πολιτών), δεδομένου ότι τα προσόντα του δεν θα έχουν κριθεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Πολλώ δε μάλλον όταν συντρέχει κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, περίπτωση που δεν εξετάζεται κατά τη μέσω δικαστηρίου μετατροπή ή "ορθό χαρακτηρισμό" της σύμβασης».

Χάρη στις μεταβατικές διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, γνωστού ως «διάταγμα Παυλόπουλου» από τον εμπνευστή του, τότε υπουργό, Προκόπη Παυλόπουλο, απέκτησαν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου με το δημόσιο φουρνιές συμβασιούχων πολλών ετών, τον ακριβή αριθμό των οποίων δεν μάθαμε ποτέ.

Κι ερχόμαστε σήμερα, στο 2014, και βρίσκουμε συμβασιούχους να έχουν μονιμοποιηθεί εκτός ΑΣΕΠ. Θα περιμένουμε να δούμε, όπως γράφεται στην εγκύκλιο που έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «τις διατάξεις βάσει των οποίων έγινε η μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου».

Όχι τίποτε άλλο, να ξέρουμε να τις επικαλεστούμε κι εμείς, άμα μας λάχει στο μέλλον. Αυτές, ή άλλες. Διότι, όπως φαίνεται, «το παραθυράκι» πάντα θα υπάρχει σε αυτήν τη χώρα.

protagon.gr