11 Απριλίου, 2019

Χρειάζεται διαζύγιο των Πανεπιστημίων από τα κόμματα

Γιώργος Μαυρωτάς

Oμιλία του Γ. Μαυρωτά στην παρουσίαση της ατζέντας του ΚΕ.ΦΙ.Μ. με τίτλο: «Χρειάζεται διαζύγιο των Πανεπιστημίων από τα κόμματα»

Η βελτίωση των συστημάτων επιτυγχάνεται ευκολότερα με την αύξηση των βαθμών ελευθερίας τους, επεσήμανε οΑντιπρόεδρος του Ποταμιού και βουλευτής Αττικής Γιώργος Μαυρωτάς,σχολιάζοντας το ζήτημα της απελευθέρωσης των σχολείων από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο, κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας του ΚΕ.ΦΙ.Μ. «Ελλάδα 2021-Ατζέντα για την Ελευθερία και την Ευημερία».

Παραπέμποντας στο πρόγραμμα του Ποταμιού, προέτρεψε στο άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία και στην εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη διαμόρφωση εθνικών εκπαιδευτικών προτύπων και την αυτονόητη σύνδεσή τους με τράπεζες θεμάτων, στην ενίσχυση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων σε αντίθεση με την κυβερνητική επιλογή της υπονόμευσής τους.

Αναφερόμενος στο ζητούμενο της αυτονομίας των Πανεπιστημίων εξήγησε πως αυτό δεν σημαίνει απλά επιλογές όπως ο καθορισμός του αριθμού των εισακτέων και των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων αλλά και την διπλή αυτονόμησή τους: και από την Πολιτεία αλλά και από τα κόμματα. Και αυτό αφορά όχι μόνο τις φοιτητικές εκλογές (όπου το Ποτάμι προτείνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο) αλλά και τις πρυτανικές.

Τόνισε τη σημασία της σύνδεσης των Πανεπιστημίων με την παραγωγή, παραπέμποντας στην πρόσφατη ίδρυση του πρώτου τεχνοβλαστού του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.-Ε.Μ.Π., όχι χωρίς γραφεικοκρατικές δυσκολίες.
Υπενθύμισε την πρόταση του Ποταμιού για άρση μονιμότητας των Δ.Υ. μετά από δύο διαδοχικές αρνητικές αξιολογήσεις, κρίνοντας πως η κινητροδοτική αξιολόγηση θα οδηγήσει στην «απογείωση» των Δημοσίων Υπηρεσιών, ειδικά στην εκπαίδευση. Εκτίμησε πως στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται νομοθετική παρέμβαση στην κατεύθυνση της αληθούς αξιολόγησης καθώς η ισοπέδωση αποτελεί αντικίνητρο ενώ στο επίπεδο της τριτοβάθμιας διαπίστωσε την ύπαρξη διαφανών διαδικασιών αξιολόγησης υπό τον όρο της μη χαλάρωσης των κριτηρίων συνεπεία του κομματισμού και των συντεχνιακών νοοτροπιών.

Δείτε την ομιλία: