Τομέας Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας