8 Απριλίου, 2015

Αστυνομία και Δημοκρατία

Guest Αρθρογράφος

Η δημόσια αστυνομία αποτελεί δημοκρατική κατάκτηση και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του πολίτη και στη δημόσια ασφάλεια. Οι πρόσφατες αμφισβητήσεις για το ρόλο της σε θέματα των αρμοδιοτήτων της δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εποικοδομητικής κριτικής που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αλλά, αντίθετα, στην αποδυνάμωση αυτού καθεαυτού του θεσμού. Η «συζήτηση» περί μη εμπλοκής της αστυνομίας σε περιπτώσεις αξιόποινων συμπεριφορών είτε με τη μορφή καταλήψεων, βανδαλισμών και προπηλακισμών είτε σε περιπτώσεις συγκρούσεων μεταξύ ομάδων με διαφορετικές διεκδικήσεις μόνο ως ακατανόητη μπορεί να χαρακτηρισθεί. Η «αδρανοποίηση» της αστυνομίας, εκθέτει σε κίνδυνο συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά καθώς και τους ίδιους τους αστυνομικούς που στοχοποιούνται συλλήβδην. Εάν η αστυνομία εγκαλείται για παραβάσεις των καθηκόντων της, υπάρχει η διαδικασία για την απονομή ευθυνών. Όμως, κάθε προσπάθεια εξουδετέρωσης του ρόλου της στην πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη. Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία στο σύνολό της θα πρέπει να διαφυλάξει τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της και να τη βελτιώσει με στόχο την ασφάλεια και ελευθερία των πολιτών.

* Η Χριστίνα Ζαραφωνίτου είναι μέλος της Επιτροπής Διαλόγου