25 Μαΐου, 2016

Άρση αδικιών σε κατηγορίες αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Τομέας Άμυνας

Με αφορμή την επικείμενη κατάθεση σχεδίου νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», ο Τομέας Άμυνας του Ποταμιού αισθάνεται την ανάγκη να προβάλλει ένα θέμα που αφορά την εξέλιξη των αξιωματικών μηχανικών της Π.Α. (ΣΜΑ) καθώς και άλλων αξιωματικών των ΕΔ διαφόρων ειδικοτήτων που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) της χώρας με την λογική της αποκατάστασης αδικιών που δυστυχώς συνεχίζει να διαπράττει η Πολιτεία μας διαχρονικά.

Συγκεκριμένα στον ισχύοντα υπό αναθεώρηση νόμο Ν.3883/2010 (άρθρο 36, 12& 13) καθορίζεται μεταξύ άλλων ότι η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων αξιωματικών όπλων του Στρατού Ξηράς (Σ .Ξ.), μάχιμων και μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) και ιπτάμενων της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) είναι αρχαιότεροι όλων των λοιπών ομοιόβαθμών τους αξιωματικών και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Κοινών Σωμάτων.

Η εν λόγω διάταξη έχει εισάγει στη δομή και στη λειτουργία της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.), μία ανισότητα για τους μηχανικούς αξιωματικούς της Π.Α., η οποία πέρα της οποιαδήποτε λογικής και του Συντάγματος προσκρούει στους κανονισμούς και τις διατάξεις λειτουργίας των συμμαχικών στρατών του ΝΑΤΟ , στους οποίους η μεταξύ των αξιωματικών ισχύουσα αρχαιότητα καθορίζεται απλά και μόνο από τον χρόνο κτήσης του βαθμού.

Η νομική αυτή ιδιομορφία στην αρχαιότητα των αξιωματικών ΑΣΕΙ δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες αντιμετώπισης των αξιωματικών μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) από τους αντίστοιχους της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.). Δηλαδή ενώ οι μηχανικοί του Π.Ν. τίθενται από πλευρά αρχαιότητας αμέσως μετά από τους μάχιμους της σειράς τους, δεν συμβαίνει το ίδιο που η απλή λογική απαιτεί και για τους μηχανικούς στην Π.Α., με αποτέλεσμα οι εν λόγω αξιωματικοί να υποσκελίζονται κάθε φορά από πολλούς νεότερους αξιωματικούς των Ε.Δ. που κατέχουν τον ίδιο βαθμό. Για παράδειγμα, σμήναρχος μηχανικός έξι ετών να είναι νεότερος από ένα σμήναρχο ιπτάμενο μίας ημέρας ή ένα πλοίαρχο μηχανικό μίας ημέρας. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι οι μηχανικοί της ΠΑ να μην έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν οργανικές θέσεις ανάλογες του βαθμού τους μέσα στα πλαίσια της απολύτου αρμοδιότητάς τους, τόσο στην ΠΑ όσο και στις διακλαδικές υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ και του ΝΑΤΟ.

Το γεγονός αυτό προκαλεί αισθήματα πικρίας και απογοήτευσης στους μηχανικούς αξιωματικούς της ΠΑ (ΣΜΑ) δεδομένου ότι ένα τόσο υψηλό σε γνώσεις ανθρώπινο δυναμικό (που αποδεδειγμένα διαχρονικά απαιτεί ένα από τους υψηλότερους εισαγωγικούς βαθμούς στην Ανώτατη Εκπαίδευση) να παραγκωνίζεται από την Πολιτεία τόσο επιδεκτικά, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από αυτούς να αποχωρούν σχετικά νωρίς για να απορροφηθούν και να αξιοποιηθούν από την ελεύθερη αγορά.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν σε ένα κατ' εξοχήν τεχνικό εργαλείο που είναι το αεροπλάνο, οι μηχανικοί να αδικούνται συστηματικά από την Πολιτεία;. Ποιοι άραγε είναι οι λόγοι; Μήπως υπάρχουν συντεχνιακές αγκυλώσεις; Μήπως η ΠΑ χρειάζεται αναδιοργάνωση με νέες σύγχρονες τεχνοκρατικές δημιουργικές ιδέες;

Αν η Πολιτεία πράγματι επιθυμεί να διαθέτει τεχνικούς αξιωματικούς υψηλού επιπέδου στην ΠΑ επιβάλλεται να τους δώσει το κύρος και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την φύση του επαγγέλματός τους για να έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν το ανάλογο έργο που είναι συνάρτηση των δυνατοτήτων τους. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις;

Το Ποτάμι φορέας προώθησης όλων των δημιουργικών και πνευματικών ατόμων που έχουν την επιθυμία να προσφέρουν στην πατρίδα (αλλά δυστυχώς η πατρίδα έχει το χάρισμα διαχρονικά σε πολλές περιπτώσεις να περιθωριοποιεί τους αξιόλογους για διάφορους λόγους...) και παράλληλα πολέμιος των αδικιών που υφίστανται κάποιες κατηγορίες κοινωνικών ομάδων προτείνει όπως στο παρόν νομοσχέδιο που αφορά τα θέματα της Εθνικής Άμυνας στο άρθρο 36, παράγραφος 12 και 13α, να γίνει η διατύπωση:
« 12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων αξιωματικών όπλων του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) που προέρχονται από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ( ΣΣΕ), οι μάχιμοι και μηχανικοί του ΠΝ που προέρχονται από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), οι ιπταμένοι , οι μηχανικοί και της αεράμυνας της ΠΑ που προέρχονται από την Σχολή Ικάρων (ΣΙ), καθώς και μεταξύ των Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ που προέρχονται από τις ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Σωμάτων της ΠΑ και των Κοινών Σωμάτων , ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.»

«13.α. Οι αξιωματικοί όπλων του Στρατού Ξηράς απόφοιτοι της ΣΣΕ, Οι μάχιμοι και οι μηχανικοί του ΠΝ απόφοιτοι της ΣΝΔ, οι ιπτάμενοι, οι μηχανικοί και της αεράμυνας της ΠΑ που είναι απόφοιτοι της ΣΙ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμων τους αξιωματικών και των τριών κλάδων των ΕΔ και των κοινών Σωμάτων που ονομάσθηκαν στο ίδιο έτος αξιωματικοί».

Ληφθεί δε υπόψη ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, οι αξιωματικοί μηχανικοί (όπως και οι ιπτάμενοι και οι αξιωματικοί αεράμυνας) διαχωρίζονται σαφώς από τις λοιπές ειδικότητες σωμάτων της Π.Α.).

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση της αρχαιότητας των ανωτέρω κατηγοριών αξιωματικών θα λειτουργίσει θετικά στην αποδοτική λειτουργία των ΕΔ χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετο κόστος στον κρατικό προυπολογισμό.

Παρακαλείται λοιπόν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την πρόταση του Τομέα Άμυνας του Ποταμιού για την τροποποίηση/βελτίωση του νόμου προς την σωστή κατεύθυνση με την άρση αυτών των διαχρονικών αδικιών σε βάρος των όλων των αναφερομένων ανωτέρω κατηγοριών αξιωματικών αποφοίτων των ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ με σκοπό την αποκατάσταση τουλάχιστον της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, μεταξύ όλων των αξιωματικών ΑΣΕΙ γεγονός που θα συμβάλει θετικά και θα δώσει μία νέα ώθηση στην αποτελεσματικότητα της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ σε αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο για την χώρα.