29 Απρίλιος, 2014

Η ατζέντα έχει τεθεί. Θέλουμε ισότιμη ή μη ισότιμη Ευρώπη;

Άννα Ευφραιμίδου

«Πρέπει μέσα στο Eυρωκοινοβούλιο να διεκδικήσουμε πραγματική ισοτιμία, όπως διαμορφώνεται αυτή μέσα απ' τις προτάσεις της Επιτροπής»