6 Απριλίου, 2017

Αναξιοποίητος ο αλιευτικός τουρισμός στην Ελλάδα

Μίλτος Κύρκος

Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μίλτος Κύρκος μιλά στην τηλεόραση του ALPHA, στην εκπομπή EURODATA και στο δημοσιογράφο Χρυσόστομο Μπίκατζικ: «Ο αλιευτικός τουρισμός είναι ένα ελκυστικό προϊόν που μπορεί να φέρει τουρισμό στην Ελλάδα, να αναδείξει και αξιοποιήσει ορισμένες λιγότερο δημοφιλείς περιοχές, να χτυπήσει τον εποχικό τουρισμό και να εξασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα στις οικογένειες που εξαρτώνται από την αλιεία. Ενώ αρκετά αλιευτικά λιμάνια στην Ευρώπη αποτελούν σήμερα δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, στην Ελλάδα, παρά το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε τόσο στον τουρισμό όσο και στην αλιεία, δεν καταφέραμε να αναδείξουμε και να προωθήσουμε αυτή τη δραστηριότητα, που πέρα από νέες θέσεις εργασίας, θα δημιουργούσε και συνείδηση για την οικονομική αξία που έχει η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Μόλις ενάμιση χρόνο πριν δόθηκαν οι πρώτες άδειες αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Πολύ θετικές προσπάθειες γίνονται ευτυχώς στον Αμβρακικό κόλπο και στον Άραχθο. Είναι ευκαιρίες ανάπτυξης νέων –για την Ελλάδα- βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων που πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά και όχι μόνο», δήλωσε o ευρωβουλευτής του Ποταμιού.