3 Δεκεμβρίου, 2018

Να οικοδομήσουμε μια δικαιότερη και κοινωνικά πιο ευαίσθητη χώρα για τον καθένα μας

Τομέας Πρόνοιας και Αναπηρίας

Κοινή ανακοίνωση του Τομέα Πρόνοιας και Αναπηρίας και του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with Disabilities) καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το διεθνή οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα ΑμεΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007 (Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012).

Η Ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ (2014), γύρω στο 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία, το 80% των οποίων ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ευρώπη περισσότερα από 80 εκατομμύρια άτομα υποφέρουν από κάποια αναπηρία σε κάποιον βαθμό, ενώ στη χώρα μας τα Άτομα με Αναπηρία υπολογίζονται γύρω στο 1 εκατομμύριο.

Για τα Άτομα με Αναπηρία η προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους και τον ενεργό τους ρόλο στην κοινωνία ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διασφάλιση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Άλλωστε, μετά την επικύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (2011) από την ΕΕ, η αναπηρία αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων (έτσι όπως πρέπει δηλαδή) και όχι από ιατρική ή φιλανθρωπική σκοπιά.

Στο πλαίσιο αυτό, Το Ποτάμι θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται ανάλογα μέτρα και σε εθνικό επίπεδο, που θα είναι σύμφωνα και θα προάγουν την πρόταση της ΕΕ για την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και στην οικονομία μας αποτελεί βασική αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στο Ποτάμι έχουμε δείξει έμπρακτα ότι είμαστε δίπλα σε όλες τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες γι' αυτό και θέτουμε ως στόχο και προτεραιότητα την επίτευξη πλήρους «προσβασιμότητας» των ΑμεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες. Θεωρούμε ότι τα Άτομα με Αναπηρία στην Ελλάδα θα πρέπει να διευκολυνθούν με κάθε τρόπο, προκειμένου να έχουν στη διάθεσή τους πιο προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικό εμπόριο, κάτι που θα οδηγήσει στο να δημιουργήσουμε μια κοινωνία χωρίς φραγμούς για όλα τα μέλη της, μια χώρα χωρίς αποκλεισμούς για τους πολίτες της.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, προκειμένου, βήμα βήμα, να δούμε να οικοδομείται μια δικαιότερη και, κοινωνικά, πιο ευαίσθητη χώρα για τον καθένα μας.