3 Απριλίου, 2015

Άμεσο έλεγχο εκλογικών δαπανών κομμάτων και βουλευτών ζητά ο βουλευτής του Ποταμιού Γ. Αμυράς

Γιώργος Αμυράς

Όσο αναγκαίο είναι το φως του ήλιου για τα λουλούδια, άλλο τόσο είναι και για τις εκλογικές δαπάνες και το πολιτικό χρήμα που έρευσε κατά τις τελευταίες εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.

Σήμερα, περισσότερο από δύο μήνες μετά, και ακόμη δεν έχει συσταθεί η Επιτροπή Ελέγχου της νομιμότητας των οικονομικών δαπανών και εσόδων, τόσο των κομμάτων, όσο και των εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού, (Ν.3023/2002 όπως τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 με τον Ν.4304/2014, και τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2015).

Με σημερινή επιστολή του στον αρμόδιο υπουργό κ. Ν. Βούτση την οποία κοινοποιεί και στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου ο βουλευτής Β’ Αθήνας με Το Ποτάμι Γ. Αμυράς ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Ελέγχου ώστε όλοι οι βουλευτές να υποβάλλουν σε αυτήν αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων – δαπανών και τα παραστατικά τους, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία του τάχιστου ελέγχου.

Το ελληνικό κοινοβούλιο, ως ο ύψιστος δημοκρατικός θεσμός, οφείλει σε αυτή τη διαδικασία να πρωτοστατεί και να αποτελεί παράδειγμα διαφάνειας και νομιμότητας και να πιέσει στην κατεύθυνση άμεσης σύστασης και ολοκλήρωσης του ελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή.

Δυστυχώς οι νομοθετικές παλινωδίες της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως αναφέρει ο κ. Γ. Αμυράς στην επιστολή του, και η ολιγωρία της σημερινής έχουν ως αποτέλεσμα 2 μήνες μετά τη διενέργεια των εθνικών εκλογών η Επιτροπή Ελέγχου να μην έχει ακόμα συσταθεί. Ο έγκαιρος έλεγχος της νομιμότητας των οικονομικών δαπανών και εσόδων κομμάτων και βουλευτών είναι μείζονος σημασίας για την απόλυτη διαφάνεια και τη δυνατότητα ελέγχου που απαιτεί η ελληνική κοινωνία στον τόσο ευαίσθητο τομέα της πολιτικής ζωής του τόπου. Από την πλευρά του, ‘’ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ’’ στην πρώτη μετεκλογική του συνδιάσκεψη, στις 08.03.2015, έδωσε στη δημοσιότητα τον οικονομικό απολογισμό του κόμματος για το 2014, τον οποίο και επισυνάπτει ο κ. Γ. Αμυράς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επιστολής:
Γιώργος Αμυράς
Βουλευτής Β΄ Αθήνας - Το Ποτάμι

Προς:
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση
κ. Ν. Βούτση

Κοινοποίηση:
Πρ. της Βουλής των Ελλήνων κα Ζ. Κωνσταντοπούλου

Συνημμένα: 3
http://topotami.gr/ikonomikos-apologismos/

Αθήνα, 03/04/2015

Θέμα: Άμεσος έλεγχος εκλογικών δαπανών κομμάτων και βουλευτών.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Όσο αναγκαίο είναι το φως του ήλιου για τα λουλούδια, άλλο τόσο είναι και για τις εκλογικές δαπάνες και το πολιτικό χρήμα που έρευσε κατά τις τελευταίες εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Σήμερα, περισσότερο από δύο μήνες μετά, και ακόμη δεν έχει συσταθεί η Επιτροπή Ελέγχου της νομιμότητας των οικονομικών δαπανών και εσόδων, τόσο των κομμάτων, όσο και των εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού, σύμφωνα με τον Ν.3023/2002, όπως τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 με τον Ν.4304/2014, και τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2015.

Ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός βάσει των άρθρων 20 και 21 του Ν.4304/2014 οφείλετε να προχωρήσετε στην πρόταση έκδοσης Π.Δ. μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών για κωδικοποίηση σε ενιαίο αυτοτελές κείμενο όλων των διατάξεων που αφορούν στη χρηματοδότηση και τον έλεγχο πολιτικών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων και να ρυθμίσετε άμεσα κάθε σχετικό θέμα με την συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ώστε όλοι οι βουλευτές να υποβάλλουν σε αυτήν αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων – δαπανών και τα παραστατικά τους, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία του τάχιστου ελέγχου.

Δυστυχώς οι νομοθετικές παλινωδίες της προηγούμενης κυβέρνησης και η ολιγωρία της σημερινής έχουν ως αποτέλεσμα 2 μήνες μετά τη διενέργεια των εθνικών εκλογών η Επιτροπή Ελέγχου να μην έχει ακόμα συσταθεί. Ο έγκαιρος έλεγχος της νομιμότητας των οικονομικών δαπανών και εσόδων κομμάτων και βουλευτών είναι μείζονος σημασίας για την απόλυτη διαφάνεια και τη δυνατότητα ελέγχου που απαιτεί η ελληνική κοινωνία στον τόσο ευαίσθητο τομέα της πολιτικής ζωής του τόπου. Από την πλευρά μας, ¨ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ¨ στην πρώτη μετεκλογική του συνδιάσκεψη, στις 08.03.2015, έδωσε στη δημοσιότητα τον οικονομικό απολογισμό του κόμματος για το 2014, τον οποίο και επισυνάπτουμε.

Το ελληνικό κοινοβούλιο, ως ο ύψιστος δημοκρατικός θεσμός, οφείλει σε αυτή τη διαδικασία να πρωτοστατεί και να αποτελεί παράδειγμα διαφάνειας και νομιμότητας και να πιέσει στην κατεύθυνση άμεσης σύστασης και ολοκλήρωσης του ελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τον προγραμματισμό του Υπουργείου σας και τις σχετικές συνεννοήσεις με το Προεδρείο της Βουλής αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα σύστασης και λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής, αλλά και για τους λόγους της μέχρι τώρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης.

Με τιμή,
Γιώργος Αμυράς - Βουλευτής Β' Αθήνας