12 Μάρτιος, 2015

Άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων

Ποτάμι

Το Ποτάμι ζητά την άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων. Είναι κοινοβουλευτικά απαράδεκτο 30 ημέρες μετά τη ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνηση, να μην έχει συνεδριάσει ακόμη η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Κ.Ο του Ποταμιού τίθεται ζήτημα ορθής, διαφανούς και δημοκρατικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διαρκής αιφνιδιασμός κόμματων και βουλευτών από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αλλά και τους «προσωπικούς σχεδιασμούς» της Προέδρου της Βουλής.

Η συνήθης κοινοβουλευτική πρακτική και ο κανονισμός της Βουλής (αρ.13 παρ 4) ορίζει, η Διάσκεψη των Προέδρων να συνεδριάζει τακτικά κάθε βδομάδα π.χ κάθε Πέμπτη, κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη ούτε τις προηγούμενες Πέμπτες, ούτε έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Επιπλέον, το άρθρο 14 του ΚτΒ προβλέπει ρητά ότι η Διάσκεψη των Προέδρων μεταξύ άλλων: α) εξετάζει την ημερήσια διάταξη της επόμενης εβδoμάδας ή των επόμενων εβδομάδων με σκoπό την καλύτερη oργάνωση των εργασιών της Boυλής· β) καθoρίζει τη διαδικασία και τη διάρκεια συζήτησης των νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων στην Oλομέλεια της Bουλής και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής, καθώς και τη συνoλική διάρκεια των γενικών συζητήσεων μέσα στo πλαίσιo των συνεδριάσεων της ημερήσιας διάταξης, λαμβάνoντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας Koινoβoυλευτικής Eπιτρoπής· γ) απoφασίζει για τη διεξαγωγή oργανωμένης συζήτησης πάνω σε oπoιoδήπoτε θέμα νoμoθετικoύ έργoυ ή κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ σύμφωνα με τo άρθρo 107 τoυ Kανoνισμoύ της Boυλής…»

Τίποτα από τα παραπάνω εδώ και ένα μήνα δεν έχει συμβεί αντιθέτως είμαστε θεατές μιας αντιαισθητικής, αντιδημοκρατικής και αντικοινοβουλευτικής παράστασης από την Πρόεδρο της Βουλής που εφαρμόζει την «ενός ανδρός αρχή».
Αλήθεια, ποιες είναι οι προθέσεις της Προέδρου της Βουλής;
Πότε έχει σκοπό να συγκαλέσει τη Διάσκεψη των Προέδρων;
Θα συνεχίζει να χρησιμοποιεί ως επιχείρημα για τη μη ενεργοποίηση της Διάσκεψης, την εκκρεμότητα που υπάρχει με τη μη συγκρότηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας;
Μήπως πρόκειται για σκόπιμη τακτική;
Τι εννοεί, όταν λέει ότι «η Διάσκεψη των Προέδρων είναι πάντως υποδεέστερη της Ολομέλειας;»
Έχει σκοπό να εφαρμόσει το γράμμα του Κανονισμού της Βουλής;

Το Ποτάμι δεν παίζει με τους θεσμούς. Καλεί την Πρόεδρο της Βουλής άμεσα να συγκαλέσει την Διάσκεψη των Προέδρων για να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για να αποκτήσει το Κοινοβούλιο επιτέλους τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα που του αρμόζει.

12 Mαρτίου 2015