6 Οκτωβρίου, 2015

1 προς 3 η πρόταση για την εκπροσώπηση στο συνέδριο

Ποτάμι

Το Σάββατο 3/10 συνήλθε η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, προκειμένου να οδηγήσει το Κίνημά μας στο συνέδριο του Δεκεμβρίου.

Τα μέλη της ΚΟΕΣ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την οργάνωση του συνεδρίου και προχώρησαν στην εκλογή Γραμματείας.

Τα μέλη της Γραμματείας που ομοφώνως επιλέχθηκαν είναι:
Παναγιώτης Καρκατσούλης, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Παντελής Αβραμίδης, Γεράσιμος Γεωργάτος, Παναγιώτης Πασπαλιάρης, Γιώργος Νικολετάκης, Πόπη Διαμαντάκου, Δημήτρης Κατσιφαράκης, Γιάννης Βουτσάς.

Η ΚΟΕΣ, μετά από πρόταση του Επικεφαλής που έγινε δεκτή χωρίς ενστάσεις από την Πανελλήνια Επιτροπή, απαρτίζεται από στελέχη όλων των μορφών οργάνωσης του Κινήματος. Συγκεκριμένα συμμετέχουν στελέχη από την απερχόμενη Πανελλήνια Επιτροπή (10 μέλη κατά σειρά εκλογής), από την απερχόμενη συντονιστική επιτροπή (11 μέλη), από τους βουλευτές (πρώην και νυν - 18), από τους ευρωβουλευτές του Kινήματος (2), από συντονιστές και εκπροσώπους των πολυπληθέστερων περιφερειακών ομάδων (10), από εκπροσώπους των μεγαλύτερων τομέων πολιτικής (7) και από μέλη της επιτροπής διαλόγου (7). Η ΚΟΕΣ θα συμπληρωθεί με στελέχη της κεντρικής οργάνωσης καθώς και κινήσεων και κομμάτων που θα αποφασίσουν να συμμετέχουν στο συνέδριο (ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά το 20% των ήδη μελών της).

Εκτεταμένη συζήτηση έγινε για τα θεματικά πεδία γύρω από τα οποία θα κινηθεί ο προσυνεδριακός διάλογος.

Η πρόταση είναι να συζητηθούν στις οργανώσεις, στους τομείς Πολιτικής καθώς και στις περιφερειακές συναντήσεις, θέματα που αφορούν:

 • Τις πολιτικές μας προτεραιότητες και θέσεις
 • Την εσωτερική οργάνωση του Kινήματος
 • Την επικαιροποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού
 • Τις συνεργασίες με πρόσωπα και κινήσεις
 • Την οικονομική ενίσχυση του Κινήματος
 • Τις σχέσεις του Κινήματος με τη νεολαία
 • Η Γραμματεία θα ορίσει σε επόμενη συνεδρίαση τα μέλη της ΚΟΕΣ που θα συντονίσουν τον προσυνεδριακό διάλογο στα έξι προαναφερόμενα θεματικά πεδία.

  Τα μέλη της ΚΟΕΣ προχώρησαν σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και για τον τρόπο συμμετοχής των εθελοντών στον προσυνεδριακό διάλογο αλλά και στο συνέδριο.

  Ειδικότερα, έγινε δεκτή η πρόταση να συζητηθεί στον προσυνεδριακό διάλογο η συμμετοχή στο συνέδριο εκπροσώπων τριών διακριτών δομών:

 • Των εθελοντών από τις Τοπικές Ομάδες
 • Των μελών και των εμπειρογνωμόνων από όλους τους Τομείς Πολιτικής
 • Των νεοσύστατων “Κοινοτήτων”
 • Αναλυτικότερα, η πρόταση του Επικεφαλής είναι, εκτός από τις Τοπικές Ομάδες και τους Τομείς Πολιτικής, το Κίνημα να αποκτήσει και έναν τρίτο πυλώνα οργάνωσης: τις Κοινότητες.

  Να δοθεί, δηλαδή, η δυνατότητα σε ομάδες που έχουν κοινούς στόχους ή ενδιαφέροντα (π.χ. φοιτητές ενός περιφερειακού ΑΕΙ, νοσηλευτές ενός Νοσοκομείου, ακτιβιστές μιας περιβαλλοντικής δράσης, επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε μια πόλη του εξωτερικού) να οργανώνονται στο Ποτάμι στα πλαίσια περιφερειακών ή θεματικών «κοινοτήτων».

  Η πρόταση έχει υποβληθεί στο Ποτάμι μετά το πρώτο συνέδριο κυρίως από ομάδες νέων, αλλά και επιστήμονες του εξωτερικού, σύμφωνα και με τις θετικές εμπειρίες άλλων σύγχρονων ευρωπαϊκών κομμάτων. Ήδη η πρόταση για τις «Κοινότητες» συζητήθηκε στην περιφερειακή συνάντηση της Μακεδονίας όπου έγινε δεκτή μόνο με θετικά σχόλια.

  Σε κάθε περίπτωση η ΚΟΕΣ δεσμεύεται να διασφαλίσει την μέγιστη δυνατή συμμετοχή στο συνέδριο όλων όσοι ενδιαφέρονται να συμπορευθούν μαζί μας και να δράσουν για την ανάπτυξη του Κινήματός μας.

  Η ΚΟΕΣ θα εξασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού αλλά και την ενσωμάτωση όλων των αναγκαίων τροποποιήσεων που θα βελτιώσουν την οργάνωση και δράση του Κινήματός μας.

  Στα πλαίσια της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής εθελοντών και στελεχών στο συνέδριο προτείνεται το μέτρο εκπροσώπησης να είναι ένα προς τρία (1/3) και όχι ένα προς πέντε (1/5) που ήταν στο προηγούμενο συνέδριο.

  Η Γραμματεία της ΚΟΕΣ έχει την ευθύνη για την κωδικοποίηση και προβολή από το site του Κινήματος όλων των προτάσεων που τίθενται προς συζήτηση στον προσυνεδριακό διάλογο. Θα παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των αποφάσεων της ΚΟΕΣ και θα ενημερώνει υπεύθυνα και σταθερά τα στελέχη και τους εθελοντές του Κινήματος για την πορεία του προσυνεδριακού διαλόγου.

  Καλή δουλειά σε όλους μας.

  Εκ μέρους της γραμματείας της ΚΟΕΣ

  Παναγιώτης Καρκατσούλης